Om SADEV

SADEV var tidigare Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Det var en myndighet under regeringen. SADEV är en förkortning av det engelska namnet Swedish Agency for Development Evaluation.

Myndigheten hade till uppgift att självständigt eller i samarbete med andra aktörer genomföra utvärderingar av det svenska internationella utvecklingssamarbetet samt reformsamarbetet i Östeuropa. Utvärderingarna skulle  avse såväl resultat och effekter av utvecklingssamarbetet som effektiviteten i användningen av biståndsmedel. Vidare ska utvärderingarna ha hög relevans som underlag för förbättringar av beslut om Sveriges internationella utvecklingssamarbete.

Numera används denna sida för att historiskt belysa ovan verksamhet men också att tillföra relevant stoff utifrån ett marknadsföringsperspektiv.