Kommunikation och demokrati

En av förutsättningarna för ett väl fungerande samhälle och en demokrati är möjligheten att uttrycka sig fritt, även kallat yttrandefrihet. Detta är inskrivet i FN:s deklaration och friheten formuleras så här: ”Var och en har rätt till… yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”. Denna frihet har fått ytterligare ett redskap genom skapandet av Internet och de möjligheter som ges av detta nätverk. Plötsligt har man möjlighet att kommunicera med i princip hela världen. Med frihet kommer ansvar och även där har yttrandefriheten också en mörk sida med så kallade troll på nätet. Men det är en väldigt liten baksida av en positivt och progessiv kraft som mänsklig kommunikation framförallt är.

Det man har observerat i mestdels utvecklingsländer är hur den styrande makten försöker bevaka eller begränsa kommunikation. Detta kan vara att teleoperatörer avslyssnar eller att mobiloperatörer spårar men också hur man använder sig av spionerande programvara så kallade trojaner för att hålla koll på ”oliktänkande”. Det svenska företaget Sandvine som skapat och säljer en teknik för denna typ av övervakning.

Tittar man på de svenska mobiloperatörerna så har de inte varit med om några större skandaler i Sverige. Det finns även operatörer som har bra och billiga abonnemang för ungdomar såsom Halebop och Hallon abonnemang. Just att vara billig för att vara tillgänglig är en viktig sak, så att de som även med svag ekomomi kan ringa och kommunicera. Bland Internetoperatörerna är det främst Bahnhof som stått upp och kämpat mot de nya bestämmelser som kommit när det gäller insamling av trafik- och lokaliseringsdata.

Avslutningsvis så kan man konstatera att även om Sverige ligger i framkant som demokrati och infrastruktur kring Internet och mobildata så skall man inte ta dessa saker för givet utan hela tiden värna och kämpa för att de ska behålla sitt oberoende från makthavare.

Mobiltelefoner är ett av yttrandefrihetens verktyg i dagens samhälle