Utvärdering av samarbetsstrategier

SADEV har i flera tidigare regeringsbeslut fått i uppdrag att genomföra en serie utvärderingar av samarbetsstrategier i det svenska utvecklingssamarbetet. Utvärderingarna ska utvärdera resultaten av de verksamheter som får svenskt stöd inom ramen för samarbetsstrategier. För att följa principer om biståndseffektivitet anger regeringen att SADEV i första hand ska basera utvärderingarna på befintligt material. Detta har SADEV genomfört med gott resultat.