Nyheter

Trender inom internationellt utvecklingssamarbete

Här är några trender inom internationellt utvecklingssamarbete som man har sett de senaste åren:

  1. Ökad betoning av partnerskap och samarbete med civilsamhället: I stället för att bara ge bidrag till regeringar i utvecklingsländer, har det blivit allt vanligare att samarbeta med civilsamhället, företag och andra aktörer för att nå utvecklingsmålen.
  2. Ökad fokus på hållbar utveckling: Det har blivit allt viktigare att se till att utvecklingen är hållbar, så att den kan fortgå även efter att externa bidrag har upphört. Det handlar till exempel om att stärka lokal ekonomi och öka kapaciteten hos lokala aktörer.
  3. Mer fokus på mänskliga rättigheter och rättvisa: Det har blivit allt vanligare att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i utvecklingssamarbetet, och att se till att utvecklingen bidrar till att förbättra livsvillkoren för alla i samhället.
  4. Ökad användning av teknik och innovation: Utvecklingssamarbetet har blivit mer teknikintensivt, med mer fokus på att använda teknik och innovation för att nå utvecklingsmålen.
  5. Ökad betoning av regionalt samarbete: Det har blivit allt vanligare att samarbeta på regional nivå för att nå utvecklingsmålen, särskilt i Afrika och Asien.